Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Dotacja ze środów PFRON
  •   Druki do rejestracji, wniosek o zaświadczenie, wniosek o dodatek aktywizacyjny, zmiana zameldowania, zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia.
  •   Szkolenia
  •   Refundacja opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę