Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (IV). Poddziałanie 5.1.2

Poddziałanie 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Obrazek dla: Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa (II). Poddziałanie 5.2.2
Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa (II). Poddziałanie 5.2.2

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych w sumie 140 osób pozostających bez pracy po 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (III). Poddziałanie 5.1.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (III)" Projekt realizowany przez Powiat sztumski/Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś...

Obrazek dla: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (III). Poddziałanie 1.1.1
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (III). Poddziałanie 1.1.1

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (III)" Projekt realizowany przez Powiat...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę